NASSCOM CoE-IoT&AI och SISP i långsiktigt partnerskap - stärker samarbetet mellan startups och storbolag

2 oktober 2023

2022-02-17 09:54PRESSMEDDELANDE.                                 Photo: Adi Goldstein

Branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och NASSCOM CoE-IoT&AI, kammaren för tech och innovation i Indien, ingår ett långsiktigt partnerskap för att stärka samarbetet mellan startups och storbolag.

Sverige och Indien har sedan 2018 ingått ett strategiskt innovationspartnerskap. Nu förnyar man partnerskapet och denna gång med långsiktighet som ledord. Fokus i partnerskapet ligger i att stärka samarbetet mellan startups och storbolag för att höja innovationskraften i storbolag och samtidigt öka möjligheten för startups att nå ut med sina innovationer. 


- Samarbete är nyckeln till framgång och till att uppnå konkreta resultat, Indien är ett land med hög innovationskraft vilket vi har framgångsrika erfarenheter från när det kommer till nätverk och spännande partnerskap. Under 2022 kommer vårt samarbete med Indien att intensifieras ytterligare och NASSCOM CoE-IoT&AI är en självklar nyckelpartner för oss. Vårt fokus ligger i att startups, SISP:s medlemmar, inkubatorer & science parks får ta del av kunskapen, nätverket och värdet i det vi initierar. Detta är en del av vår långsiktiga strategi för internationalisering, säger Sasan Shaba, Director of International Cooperation, SISP.


SISP och NASSCOM CoE-IoT&AI har under 2021 haft ett nära och konkret samarbete kring bland annat Sweden-India Startup Matchday 2021 som genomförts med framgångsrikt resultat samt ett gediget partnerskap kring det populära eventet Sweden Innovation Days.


- Undertecknandet som skedde i november 2020 under regeringen i Karnatakas flaggskeppsevenemang BENGALURU TECH SUMMIT med SISP, Sverige resulterade i några fantastiska bilaterala program som hjälper till att öka innovationen hos startups och industrier över gränserna. Vi vill fortsätta detta samarbete för att öka vår inverkan som möjliggörare av ekosystem, säger Navratan Katariya, Director-Innovation, Entrepreneurship-IoT&AI, NASSCOM CoE-IoT&AI.

 Fokus ligger på att matcha startups & storbolag med varandra. 

- Vi är mycket stolta och glad att kunna genomföra den här typen av samarbeten och partnerskap. Det gynnar inte enbart våra medlemmar och alla de bolag som de arbetar med utan i det långa loppet även innovationssverige i stort, säger Johan Ödmark, vd, SISP.

I samarbetet kommer bland annat genomföras webinars som fokuserar på att adressera respektive lands innovationsekosystem, lyfta goda exempel på konkreta samarbeten och skapa ett lärande länderna emellan.

- Sverige har rankats som ett av de främsta innovativa länderna genom åren och vi värdesätter tanken om att innovation inte ska se några gränser. Vi ser fram emot vårt fortsatta engagemang med SISP, säger Sanjeev Malhotra, CEO, NASSCOM CoE-IoT&AI.


Om SISP: Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Om NASSCOM CoE-IoT&AI: NASSCOM CoE-IoT&AI är en ideell branschförening som verkar för att stärka Indiens innovationssystem både globalt och lokalt. De har utnämnts som Centre of Excellence av den indiska delstaten Karnataka och blir en god internationell samarbetspartner till SISP.