44 mkr för att stärka Sveriges innovations- och tillväxtbolag

2 oktober 2023

Branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och dess medlemmar har från Vinnova fått förtroende att stärka Sveriges innovations- och tillväxtbolag genom att under 2022 dela ut innovationscheckar för 44 mkr. 

SISP, med 61 medlemmar utspridda från Malmö till Boden, har under många år verkat för att hitta medel som gör skillnad för bolagen hos Sveriges inkubatorer och science parks. Inkubatorer och Science parks är viktiga pusselbitar i de regionala ekosystemen för innovation. Denna satsning är historisk i sitt slag och sätter inte minst ljus på SISPs medlemmar och deras verksamheter, och det ökar också chansen för små- och medelstora bolag i hela Sverige att stärka sin konkurrensförmåga och öka sin tillväxt. 

- Det här är självklart fantastiska nyheter och vi tackar ödmjukt för förtroendet. Detta är inte minst extra viktigt nu när vi så sakteliga kommer ur pandemin. Sverige behöver fortsatt stödja och satsa på de här bolagen och detta är ett stort steg på vägen, säger Johan Ödmark, vd, Swedish Incubators and Science Parks. 

Checkarna tilldelas SISPs medlemmar och dessa får i sin tur dela ut dem till sökande bolag i sin region. 

- Vi på Ideon Innovation vill vara med och skapa värde, bidra till att företag växer och att nya innovationer utvecklas. Inte bara bolagen hos oss i företagsinkubatorn. Innovationscheckarna ger oss en chans att stötta företag som finns i hela Skåne och i branscher där vi och Ideon Science Park normalt sett inte är aktiva. Vi ser redan ett stort intresse från olika företag och organisationer och jag är säker på att vi kommer att få se nya viktiga produkter och tjänster komma fram tack vare checkarna, säger Anders Nilsson, vd Ideon Innovation. 
 

- Skellefteå Science City koordinerar idag det lokala innovationsstödsystemet där innovationscheckarna blir ytterligare ett verktyg som tydliggör vår roll i systemet. Det känns väldigt bra att få dela ut checkarna och därmed tillgängliggöra och matcha den expertis som finns med entreprenörer, start-ups och mindre bolag som vill utveckla sina idéer och bolag, säger Josefin Lundberg, vd, Skellefteå Science City. 
 
Innovationscheckarna finns för tre olika områden - Infrastruktur, affärsutveckling samt immateriella tillgångar. Sökande bolag kan få check upp till 400 000 kronor för infrastruktur samt check upp till 100 000 kr för affärsutveckling eller immateriella tillgångar. Maximalt kan ett bolag erhålla check om 500 000 kronor såvida det avser samma innovationsprojekt.  

Kontakt
Christian Berger, projektledare, 070 – 877 04 09  
Johan Ödmark vd SISP, 070 – 781 19 70  

Om Vinnova 
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.