COURSES FOR LIFE SCIENCE START-UPS

Medical Devices - Road to Market
The online course is intended to serve as an introduction, providing an overview of the basic activities and concepts that medical device developers need to consider, focusing on regulatory pathways.

This course has been created by the Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences (Läkemedelsakademin) in collaboration with the Swedish Medical Products Agency (Läkemedelsverket).

Software as a Medical Device

The first introductory module: Understanding the medical device regulations as they apply to software. Examples of software as both stand-alone medical devices, and how regulations apply to devices with software embedded

An Introduction to Sustainability for Life Science Companies

This course provides an introduction to sustainability, and how to work with sustainability issues in early life-science companies. The course is in English and is provided as six modules of approximately 10 minutes each:
Module 1: Why should you work with sustainability?
Module 2: Sustainability in life science companies.
Module 3: Sustainability risks in production and supply chain.
Module 4: Stakeholder engagement.
Module 5: Sustainable supply chain management.
Module 6: Management systems

Patenting and Intellectual Property for Life Sciences
A series of short presentations by PRV, the Swedish Intellectual Property Office, covering all aspects of intellectual property

Module 1: Intangible Assets and Intellectual Property Management: A short introduction. What are intangible assets and IP rights?
Module 2: Patenting in life sciences: special considerations for patenting within the life sciences – from DNA and proteins to software
Module 3: Patenting process: timelines, application routes and costs
Module 4: Strategic considerations in patenting
Module 5: Patentability criteria
Module 6: The Patent document

 

 

RECORDED SEMINARS

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING - Kontigo Care

Att verka inom Life Science Sektorn innebär att man både behöver förhålla sig till strikta produktregelverk och den komplexa marknad som hälso-och sjukvårdssystemen utgör. 

Hur lyckas man? Maria Winkvist från Kontigo Care berättar om hur de på 18 månader tog sin e-hälsolösning för beroendevården från idé till marknad och delar med sig av erfarenheterna av att utveckla medicinteknisk hård- och mjukvara, bygga kvalitetssystem, produktionssätta, skapa kliniska data och förutsättningar för försäljning till vårdgivare. Vad ska man tänka på, tuffa lärdomar, viktiga tips?

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING - Medituner

Björn Nordlund, sjuksköterska och PhD, berättar hur en önskan att förenkla och förbättra för patienter och vårdgivare till slut blev en produkt på marknaden. Sektionen för Medicinteknik och nationella plattformen för Life Science inkubation bjuder in till inspiration!

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING - Vanadis

Denna inspirationsföreläsning handlar om att som forskare grunda och bygga in vitro diagnostikbolag och att med framgång ta dem till exit. Vi träffar Fredrik Dahl, idag forskningschef på PerkinElmer som berättar om erfarenheterna från när han tillsammans med forskarkollegor gjorde den första bolagsresan med Halo Genomics och hur dessa påverkat strategierna när nästa bolag, Vanadis Diagnostics byggdes upp. Vilka vägval behöver man göra? Vad tog de chansen att ändra på när de fick göra om resan?
INSPIRATIONSFÖRELÄSNING - Pharmacolog

Under en strålande sommarkväll samlades ett trettiotal personer framför skärmarna för att via zoom höra Mats Högberg, VD för Pharmacolog hålla den fjärde inspirationsföreläsningen i vår serie där vi lär oss av start-up företagens utvecklingsresor. Mats Högberg har en gedigen erfarenhet och hans föreläsning kompletterar de tidigare på ett bra sätt. Den innehåller bland annat en hel del matnyttigt om hur man kan tänka kring sin affärsmodell och att man faktiskt inte måste välja antingen eller bland de kanaler till marknaden som finns - det kan vara strategiskt och ge synergieffekter att jobba med flera parallellt.

TEMADAG - Affärsutveckling för medicintekniska produkter


Affärsutveckling såväl som säljstrategi behöver anpassas för att möta det nya medicintekniska landskapet. Vilka regulatoriska strategiska beslut behöver man ta, hur går utvärdering och prövning praktiskt till, vilka olika investeringsvägar finns? I det här materialet finns alla presentationer från 2020s temadag som ägde rum den 11:e mars, 2020

 

Presentationer:
Imagine the future, create your path – business planning Raf Lemmens, Plantvision

Nya regelverket MDR – vad innebär det för kostnader och tidslinjer? Peter Löwendahl, Hoff & Löwendhal

Lärdomar från det nya regelverket Peter Löwendahl, Hoff & Löwendhal

Klinisk Prövning/Utvärdering – varför behöver de vara med i strategin? Cecilia Emanuelsson, QAdvis

En produkts resa genom Klinisk Utvärdering och klinisk prövning och ut på marknaden Elisabeth Liljensten, Devicia och Åsa Runnäs, Clarvin

Hur tänker investerare kring medicinteknik? Johan Christenson, HealthCap; Jonas Jendi, Industrifonden

För- och nackdel med börsintroduktion Johan Christenson, HealthCap; Jonas Jendi, Industrifonden; Anna Söderlund, Calmark Sweden