Workshop för nyanställda i det akademinära innovationssystemet maj 2022

maj 3, 2022,

- 4 maj 2022.

Workshop för nyanställda i det akademinära innovationssystemet maj 2022

Workshop för aktörer i det akademinära innovationssystemet.


Varmt välkommen till interaktiv workshop-serie där deltagarna får en kickstart till vårt nationella innovationsstödsystem och inte minst en chans att bredda sitt personliga nätverk av innovationsstödsaktörer! Workshopen genomförs av SNITTS och bygger på ett koncept som har utvecklats i samarbete mellan FUHS, SNITTS, Tillväxtverket och SISP samt en pilotgrupp bestående av representanter från alla delar i stödsystemet.

Syftet med workshopen är att tydliggöra yrkesidentiteten för affärsutvecklare, innovationsrådgivare och klusterledare samt att etablera en gemensam grund och delat språk mellan dessa aktörer. Ambitionen är också att säkerställa ett utbyte mellan anställda inom innovationsstödssystemet för ökad förståelse och samverkan.

Anmälan hittar du här. 

Workshopen ska ge:

  • Kortad startsträcka och snabbare produktivitet för nyanställda
  • Förståelse för det sammanhang och de villkor som råder i det svenska innovationsstödsystemet
  • Tydliggjord roll för den enskilda medarbetaren
  • Ett gemensamt språk för begrepp som berör innovationsstödsystemet
  • Ett breddat nätverk för deltagarna. Som deltagare blir man en del av ett nationellt nätverk bestående av olika aktörer med olika roller.
  • Ökad effektivitet i det svenska innovationsstödssystemet genom ett nytt och fördjupat samarbete mellan medarbetarna i innovationskontor – holdingbolag– inkubatorer – science parks – kluster.

    Mer information och upplägg hittar du här. 
- 4 maj 2022.
Stockholm

Workshopen genomförs med medel från Europeiska regionala utvecklingfonden.