Tematiskt ERFA-möte: Utveckla arbetssätt kopplat till KTH IRL-metodiken

mars 18, 2021,

13.00-15.30

Tematiskt ERFA-möte: Utveckla arbetssätt kopplat till KTH IRL-metodiken

TEMATISKT ERFAMÖTE:  UTVECKLA ARBESSÄTT KOPPLAT TILL KTH IRL-METODIK

Vinnova kommer från och med våren att använda delar av KTH:s Innovation Readiness Level-metodik för att kartlägga bolags mognadsnivå i inkubatorerna i samband med verksamhetsrapporteringen. En introduktion i detta har genomförts och nu vill vi genomföra ett erfamöte som visar på hur flera av våra inkubatorer i Sverige redan idag arbetar med IRL. Syftet är att sprida deras lärande, introducera övriga samt att utveckla ett gemensamt angreppssätt i indatarapporteringen för att säkra datakvalitén. Målet med erfarenhetsutbytet är att få del av exempel, kunskap och erfarenheter kring hur IRL-modellen används i praktisk affärsutveckling och i den egna verksamhetens styrning samt öka insikterna kring hur CRL-, BRL, TMRL- och SRL- nivåer kan tolkas i praktiken. Mötet vänder sig till verkamhetsledare och affärsutvecklare i inkubatorer.

AGENDA kl 13.00-15.30 (inkl. kort paus)
13.00 Inledning, bakgrund till mötet
13.15 Movexum, Johan Wickenberg
13.35 Frågor till Johan från chatten
13.45 Digital Well, Lina Svensberg
14.05 PAUS
14.15 Frågor till Lina från chatten
14.25 Create, Madéleine Pilstrand
14.45 Frågor till Madéleine
14.55 Dialog kring gemensamma frågor
15.30 Mötet avslutas

Passledare: Kristian Wirsén

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!

Varmt välkommen att delta!

13.00-15.30
Digitalt