Tematiskt ERFA-möte kring värdeskapande samarbete med RISE

mars 24, 2021,

09.00-12.00

Tematiskt ERFA-möte kring värdeskapande samarbete med RISE

Tematiskt ERFA-möte kring värdeskapande samarbete med RISE

Samarbetet med nationellt verksamma aktörer är något som skapar både stora möjligheter och utmaningar för inkubatorer och science parks. Tidigare genomförda peer reviews har visat på behovet av att utveckla gränssnittet mellan t ex RISE på ett sätt som skapar största möjliga värde för de målgrupper vi vänder oss till gemensamt. Inom ramarna för Sweden Innovation Arena (SIA) och Growth Sweden Platform (GSP) har vi nu inom SISP möjligheten att bidra till att påverka detta gränssnitt i en riktning som ömsesidigt värdeskapande.

I erfamötet kommer vi att synliggöra goda exempel och utmaningar som finns i samarbetsgränssnittet mellan SISP-medlemmar och RISE. Syftet är att ge underlag för utveckling av gränssnittet mellan SISP-medlemmar och RISE inom ramarna för projekten SIA & GSP.

AGENDA kl 09-12 (inkl. kort paus)
09.00 Inledning
          Bakgrund till mötet, Grow Sweden Platform
09.15 GU Ventures, Anders Waas
09.35 Frågor
09.45 Bizmaker, Matts Nyman
10.05 Paus
10.15 Frågor
10.25 Case 3 tbd
10.45 Frågor
10.55 Paus
11.05 Enkätresultat
11.15 Workshop kring framgångsfaktorer och hinder:
           a) Kriterier för ett värdeskapande samarbete
           b) Frågor som behöver adresseras för vidare utveckling
11.50 Sammanfattning och nästa steg
12.00 Mötet avslutas

Passledare: Kristian Wirsén & Lena Strömberg.

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig! 

Varmt välkommen!

SISP erhåller projektstöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

09.00-12.00
Digitalt