Tematiskt Erfa-möte: Foodtech / Agtech digitalt

augusti 26, 2021,

09.00 - 12.00

Tematiskt Erfa-möte: Foodtech / Agtech digitalt

Foodtech och Agtech är i skärningspunkterna mellan olika svenska spjutspetsområden och globala hållbarhetsutmaningar.

Vid detta tematiska erfamöte får vi inspiration och information kring hur nationellt kraftsamlat stöd kan ges till innovativa start- & scaleups i hela landet via våra grönt profilerade innovationsmiljöer och nationella plattformar. Deltar gör bland annat Hannes van Lunteren, Krinova och Marie Gidlund, Sweden Food Arena.

 

Mer info kommer. 

ADD TO CALENDAR

DATE & TIME

augusti 26, 2021
09.00 - 12.00

VIEW ON MAP

Digitalt