Tematiskt ERFA - Fler affärer till fler startups

maj 6, 2021,

13.00-16.00

Tematiskt ERFA - Fler affärer till fler startups

FLER AFFÄRER TILL FLER STARTUPS.
TEMATISKT ERFA FÖR AFFÄRSUTVECKLARE

Vi ger ofta rådet ”get out of the building” till våra startups och scaleups.
Men hur hjälper vi dem innan, under och efter deras kundmöten? Och hur hjälper vi dem att träffa sina kunder? Och vad är det egentligen som marknaden efterfrågar från våra startups JUST NU?

Sveriges inkubatorer och science parks erbjuder fantastiska program och ett mycket starkt affärsstöd. Hur kan vi växla upp ytterligare genom att använda verktyg som stöttar våra startups och scaleups i att:

  • Träffa potentiella kunder?
  • Hitta nya målmarknader?
  • Tillgängliggöra och bygga nya industriella nätverk som skapar fler affärer?

Under detta ERFA-möte kommer vi att få ta del av tre spännande case där affärscoacher från bla STING, Uminova och Kista Science City delar med sig av hur ett bolag hittade en helt ny marknad genom Ignite Public, hur man genom en oväntad matchning kunde sätta sin första 10 MSEK affär, eller när man som startup direkt efter antagning till inkubatorn fick ett möte med sin drömkund. Vi kommer även att få en snabb trendspaning i vad som efterfrågas för startups just nu.

Denna träff riktar sig till ALLA affärsutvecklare; oavsett vilken typ av startup eller scaleup du coachar. Vi fokuserar på erfarenhetsutbyte kring konkreta cases med utgångspunkt i behov och efterfrågan hos offentlig sektor och storföretag just nu, piloter, utbildningar och mycket mer som ingår i verktyget som vi nu alla delar; Ignite Sweden.

Ignite Sweden
Ignite Sweden har gått från en uppstartsfas där ett urval av inkubatorer och science parks testade och samutvecklade en metod för att matcha storbolags behov och utmaningar med innovativa start- & scaleups lösningar  - till en omfattande och växande verksamhet med många applikationer som nu är integrerad i SISP med tillgänglighet för alla medlemmar. Sedan start har imponerande siffror för bl a hur många aktörer som engagerats, hur många möten som arrangerats, hur många affärssamarbeten som inletts, mätts och kommunicerats. Och samtidigt har kvalitativa resultat och effekter uppnåtts som vi nu i detta tematiska erfamöte vill lyfta upp och reflektera över.

Passet riktar sig både till inkubatorer och science parks.

Agenda kommer inom kort
Passledare: Stina Lantz och Kristian Wirsén

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!

Varmt välkommen!

 

13.00-16.00