ERFA Samarbete med lärosäten, 15 januari

januari 15, 2021,

09:00-12:00

ERFA Samarbete med lärosäten, 15 januari

Tematiskt ERFA-möte: Samarbete med Lärosäten

Varmt välkomna att delta på årets första ERFA-möte! Detta möte vänder sig till dig som är verksamhetsledare för en inkubator eller science park. I samarbete med FUHS och projektet Excellenta Värdekedjor bjuder vi in till tematiskt erfamöte kring Effektivt samarbete med universitet och högskolor.

Sedan de första etableringarna av innovationskontor vid landets universitet 2008 har det pågått ett målinriktat arbete med att utveckla effektiva och värdeskapande samarbeten mellan dessa och våra inkubatorer. Ett utvecklingsarbete som intensifierats under se senaste åren och som belysts av flera utredare, nu senast regeringens särskilde utredare Alf Karlsson. Vi har idag fog för att säga att framgångsfaktorer och strategier finns för att beskriva hur arbetet ska ske, samtidigt ligger det fortfarande ej tillvaratagen potential kvar i detta gränssnitt – inte minst vid de högskolor som inte har innovationskontorsfunktionen organiserad hos sig.

Detta erfamöte kommer att lyfta fram fyra goda exempel på samarbeten och sätt att organisera innovationskontors- och inkubatorfunktionerna på, vi kommer också få en förhandsvisning från den nationella benchmark som innovationskontoren gjort på samma tema. Som vanligt har du möjlighet att lyfta in dina egna frågeställningar och få kompetenta svar, andras erfarenheter och nya idéer med dig.

Sannolikt finns det inget mer värdefullt sätt att spendera en förmiddag på, om du vill bidra till att öka det kommersiella nyttigörandet av kunskap som har sitt ursprung från ett svenskt lärosäte!
(Ps, vill du ta med dig någon från din högskola som inte har ett innovationskontor närvarande, men som jobbar med nyttiggörande och innovation, så så är du välkommen att anmäla hen också!)


AGENDA kl 09-12 (inkl. kort paus)
09.00 Välkomna, mål och agenda
09.10 Presentation 1: Lead, Magnus Sundstedt
09.30 Frågor
09.40 Presentation 2: KI Innovations, Lilian Wikström & Åsa Kallas
10.00 Frågor
10.10 Paus
10.20 Återkoppling från Excellenta Värdekedjor – framgångsfaktorer i samarbetet mellan innovationskontor & inkubator, Johan Lilliecreutz och / eller Kristian Wirsén
10.30 Presentation 3: LU Innovation & SmiLe, Linus Wiebe & Lina Boreson
10.50 Frågor
11.00 Presentation 4: UU Innovation & UIC, Malin Graffner & Per Bengtsson
11.20 Frågor
11.30 Öppna frågeställningar / dialog kring nästa generations lärosätesnära innovationsstöd
12.00 Mötet avslutas

Passledare: Kristian Wirsén

Vårens ERFA-möten är tematiska och utgår ifrån gemensamt identifierade områden som peer reviews pekar på är aktuella utmaningar för flera. Mötena bygger på att vi aktivt delar framgångsrika exempel o erfarenheter med varandra. 

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig! Skulle du har problem med länken, maila .

Varmt välkommen!

januari 15, 2021
09:00-12:00