Swedish Innovation Arena; Insikter i halvtid

november 26, 2021,

09:30-12:00

Swedish Innovation Arena; Insikter i halvtid

Varmt välkommen att delta på en fullspäckad förmiddag där vi tillsammans går igenom insikter och lärdomar från projektet Swedish Innovation Arena.

Swedish Innovation Arena (SIA) är ett systemförändrande projekt finansierat genom Nationella regionalfondsprogrammet, Vinnova, Tillväxtverket och RISE. Projektet syftar till att identifiera och testa insatser för att skapa bättre förutsättningar för landets startups och scaleups att få samma tillgång till stöd och utvecklande resurser oavsett geografiskt läge. I SIA kraftsamlar vi och utvecklar samverkan med landets innovationsstödjande aktörer för att tillsammans skapa ett mer koordinerat och resurseffektivt stöd till nya och växande innovativa bolag.

Projektet pågår fram tom 2022 och vi har precis passerat halvtid - nu är det dags för reflektion. Vi vill gärna bjuda in er till den 26 nov kl 09.30-12 för att prata mer om några av de insikter vi samlat på oss hittills.

Under träffen vill vi bland annat belysa innovationsstödssystemets kapacitet, med den infrastruktur och de horisontella förmågor som över tid har mobiliserats och byggts upp hos de innovationsstödjande aktörerna regionalt och nationellt. Vi vill diskutera med er hur denna struktur kan nyttjas som nationell resurs, för att på ett ännu effektivare sätt bidra till utveckling av hållbara företag i hela landet och underlätta implementering av nya hållbara lösningar som kan möta våra globala samhällsutmaningar.

Kartan över hur innovationsstödsystemet är organiserat är framme, liksom en analys av de huvudsakliga utmaningarna. Parallellt med detta har vi utvecklat och testat både infrastruktur och samarbeten. På det här mötet vill vi också föra en dialog om hur vi adresserar utmaningarna framöver.

När: 26 nov kl 09.30-12.00 
Var: Digifysiskt. Här är anmälan att delta digitalt. Vill du hellre delta fysiskt, vänligen kontakta mikaela.hellberg@sisp.se.
Hur: Registrera ditt deltagande genom att fylla i dina uppgifter så mottar du en deltagarlänk dagen innan eventet. Observera  att denna anmälan är för att delta digitalt.

Vi kör digitalt - fysiskt!
Vi är glada att kunna erbjuda detta event både digitalt och fysiskt. Vi har ett begränsat antal platser för att deta på plats i Arena Sergels lokaler i Stockholm. Eventet i sin helhet kommer också  gå att delta på via Teams. Möteslänkar kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!  

Varmt välkomna! 

 

november 26, 2021
09:30-12:00
Digitalt