Sveriges Innovationsriksdag 25-26 april 2017

april 25, 2017,

12.00

Sveriges Innovationsriksdag 25-26 april 2017

Biljetterna till Sveriges Innovationsriksdag är slutsålda. Vi kan erbjuda eventuella reservplatser om du mailar till bokning@sverigesinnovationsriksdag.se

12.00