Sveriges Innovationsriksdag 2024 - valbara pass

maj 13, 2024,

13-15 maj

Sveriges Innovationsriksdag 2024 - valbara pass

Här anmäler du vilka valbara pass du önskar delta på under Sveriges Innovationsriksdag. 

OBS! Gäller endast för dig som redan har en biljett. 

 

13-15 maj