Sveriges Innovationsriksdag 2022, 17-19 maj

maj 17, 2022,

- 19 maj

Sveriges Innovationsriksdag 2022, 17-19 maj

Sveriges Innovationsriksdag 2022 hålls i Sundsvall 17-19 maj. 

Mer information och program kommer inom kort!

- 19 maj
Sundsvall