Sveriges Innovationsriksdag 2020

april 21, 2020,

Sveriges Innovationsriksdag 2020

FLYTTAT TILL 2021

Sveriges Innovationsriksdag är en arena för gemensamt lärande och dialog i innovationssystemet. En öppen mötesplattform för innovationsmiljöer, näringsliv, beslutsfattare och offentlig sektor med intresse för att gemensamt lösa de utmaningar vi står inför.  

Sveriges Innovationsriksdag 2021 arrangeras digitalt tillsammans med Skellefteå Science City och temat är: GLOBALA UTMANINGAR – LOKAL INNOVATIONSKRAFT, DEN NYA INDUSTRINS VÄXTPLATS. 

Temat belyser globala utmaningar och hur vi möter dessa med lokal innovations- och handlingskraft. Detta gör vi med utgångspunkt i FNs globala hållbarhetsmål nr 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 

Digitalt