Speeding up for change tillsammans med Energimyndigheten

maj 23, 2018,

13:00

Speeding up for change tillsammans med Energimyndigheten

Detta händer under Mission Innovation 3 och Nordic Clean Energy Week i Malmö

Förlanseringen av innovationstävlingen för hållbar mobilitet

Tillsammans med fem regionala ledare - Science Park Mjärdevi, Sandbacka Science Park, Kista Science City, Lindholmen Science Park och Ideon Science Park - samlas representanter för fastighetsägare, arbetsgivare, städer och kommuner under projektet Hållbar mobilitet som tjänst.

"Vi står bredvid varandra, Sveriges inkubatorer och science parks och Energimyndigheten." Erik Asph Hennerdal, Energimyndigheten

Innovationstävlingen, som fokuserar på Jobb och Hem, kommer att förlanseras tillsammans med Energimyndigheten, regionala representanter, IDEO och Common Pool i samband med Mission Innovation 3 och Nordic Clean Energy Week den 23 maj i Malmö.

Agenda, information och anmälan finns på mobilitycontest.confetti.events

Speeding up for change: en eftermiddag av hårt arbete och höga ambitioner

Parallellt med lanseringseventet av innovationstävlingen bjuder A Challenge from Sweden in till halvdagseventet Speeding up for change. Investerare, städer, regioner, företag och andra eldsjälar möts i omställningen mot fossilfritt under en eftermiddag av hårt arbete och höga ambitioner.

Agenda, information och anmälan finns på speedingupforchange.confetti.events

Bakgrund

Hållbar mobilitet som tjänst är ett internationellt projekt initierat av A Challenge from Sweden för att möta morgondagens transportbehov.

Genom ett utmaningsdrivet synsätt och slutanvändaren i fokus ska projektet stödja implementeringen av nya lösningar och affärsmodeller, som i sin tur bidrar till Sveriges mål om en fossilneutral transportsektor innan 2030.

A Challenge from Sweden är Energimyndighetens plattform för behovsdriven innovation, utvecklad tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks. Plattformen matchar drivna kunder, leverantörer, investerare och experter för att skynda på samhällets omställning till 100% förnybart och visionen om ett hållbart energisystem.

Plattformen driver ett växande internationellt nätverk, delar expertkompetens och stödjer långsiktiga projekt inom ämnesområden med särskilt stor potential. Allt för att undanröja hinder som privata och offentliga aktörer möter i arbetet mot att nå sina energi- och klimatmål.

challengefrom.se

13:00
High Court, Malmö, Sweden