Siish - Innovation inom hälso- och sjukvård

augusti 20, 2024,

12:00 - 13:00

Siish - Innovation inom hälso- och sjukvård

Vården behöver fler effektiva lösningar och mer innovation som hjälper patienterna till bättre hälsa.
Därför har Sveriges sju universitetssjukhus med omgivande innovationskontor och
inkubatorer gått ihop med sin samlade kapacitet i projektet Siish. Projektet verkar för snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård.

Bakgrunden till projektet är tydlig; trycket på vården ökar ständigt, samtidigt som resurserna minskar. Nya innovativa produkter och metoder är en del i lösningen av problemet. Men tiden, från att ett behov är identifierat till att en ny kvalitetssäkrad lösning kan användas, är för lång. Det finns ett stort behov av att snabbare införa innovativa produkter och lösningar i hälso- och sjukvården på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt.

Om Siish ska lyckas, då är det samarbete som gäller. Under våren 2022 genomfördes en förstudie för att kartlägga framgångsfaktorer och hinder för innovation i vården. Deltagare var chefer och ansvariga för innovationsarbete inom hälso- och sjukvården, tillsammans med aktörer från forsknings- och innovationskontor vid lärosäten, science parks, inkubatorer och holdingbolag.

Allt Siish arbete utgår från de sex behovsområden som identifierades i den omfattande förstudien:

  • Engagerat ledarskap som sätter mål och resurser för innovationsarbete.
  • Effektiva kontaktvägar för samverkan mellan vården, näringsliv och forskning.
  • Förankrade innovationsstrategier och processer i hälso- och sjukvården.
  • Ökad kunskap om regelverk såsom upphandlingsregler och regler kring hälsodata
    till exempel, hos företag med potential att göra nytta för vården.
  • Ökad kunskap hos offentliga och privata aktörer om innovationsprocessens delar
    samt förbättrat samarbete mellan aktörerna.
  • Förändrad kultur för att öka intresse och vilja att införa innovationer.

När projektet avslutas i december 2025 ska märkbara förflyttningar skett inom samtliga områden.

Siish ser fram emot att berätta mer för, både om projektet och om inkubatorernas delaktighet. Siish vill dessutom gärna få era inspel när det gäller hur vi kan sprida information och kunskap till övriga inkubatorer.

Välkomna på en intressant digital lunch!

Presentatör: Anna Lindén, Siish

Datum: 20 augusti
Tid: 12:00 - 13:00
Vart: Digitalt. Länk skickas ut närmre eventet.

augusti 20, 2024
12:00 - 13:00
Digitalt