SIA Slutkonferens: Nu sätter vi färdplanen för det svenska innovationsstödsystemet

februari 8, 2023,

Start kl 11.30

SIA Slutkonferens: Nu sätter vi färdplanen för det svenska innovationsstödsystemet

SLUTKONFERENS SWEDISH INNOVATION ARENA

Välkommen till slutkonferens för projektet Swedish Innovation Arena!

Swedish Innovation Arena (SIA) är ett systemförändrande projekt finansierat genom Nationella regionalfondsprogrammet, Vinnova, Tillväxtverket och RISE. Projektet syftar till att identifiera och testa insatser för att skapa bättre förutsättningar för landets startups och scaleups att få samma tillgång till stöd och utvecklande resurser oavsett geografiskt läge. I SIA kraftsamlar vi och utvecklar samverkan med landets innovationsstödjande aktörer för att tillsammans skapa ett mer koordinerat och resurseffektivt stöd till nya och växande innovativa bolag.

Vad har vi gjort under de här tre åren? Framförallt, har vi nått visionen att förflytta oss mot ett mer sammanhållet innovationsstödsystem för bolag i Sverige med ökad samsyn, effektivare koordinering och samhandling – Ett rundare innovations-Sverige?

Under slutkonferensen kommer vi belysa projektet utifrån tre olika fokusområden: Samordning och Samverkan, Verktyg och Hållbarhet. Vi kommer att få lyssna till konkreta case som vittnar om hur SIA har bidragit till ett mer effektivt och resurseffektivt innovationssystem. Vi kommer att presentera kvantitativa såväl som kvalitativa resultat och blicka framåt utifrån nuläget.

Nu samlar vi det svenska ekosystemet för att diskutera nästa steg! Vad ska vi göra tillsammans framåt? Nu sätter vi färdplanen för det svenska innovationsstödsystemet!


Program

11.30-12.30   Lunch

12.30-18.00   Slutkonferens Swedish Innovation Arena

18.00-21.00   Middag

Varmt välkommen!

februari 8, 2023
Start kl 11.30