Seminarium om IP-checkar!

januari 27, 2023,

09.00-10.30

Seminarium om IP-checkar!

Välkommen till ett seminarium om IP-checkar!

Inom ramen för satsningen på Innovationscheckar (IP-, infrastruktur- och affärsutvecklingscheckar) bjuder Vinnova in till ett seminarie där ni kommer att få inspiration och argument för att sätta fler IP-checkar i arbete. 

Seminariet riktar sig till rådgivare/affärscoacher som i sitt arbete kommer i kontakt med företag som kan tänkas ha behov av en IP-check. 

Behovet och efterfrågan av IP-checkar ifrågasätts med jämna mellanrum – ett påstående Vinnova hört många gånger genom åren vi haft dessa checkar. Ändå så bestäms upp till 90% av värdet i ett bolag av de immateriella tillgångarna så ett affärsstrategiskt fokus på dem borde vara centralt för varje företag. Utan en affärsstrategisk hantering av dem riskerar företaget att förlora stora värden eftersom de immateriella tillgångarna utgör grunden för företagets innovationsverksamhet, värdeskapande, partnerskap, rekryteringsverksamhet etc. Operativt hanteras immateriella tillgångar normalt i olika avtal med kunder, partners, anställda etc. eftersom större delen av tillgångarna inte skyddas av immaterialrätten. 

Seminariet syftar till att presentera och diskutera skillnader och likheter mellan innovations- och IP-checkar, samt diskutera på vilket sätt IP-checkarna bör hanteras för att komma åt syftet och andemeningen med checkarna. En viktig aspekt kring detta är hur man som rådgivare/förmedlare bemöter och reder ut ett företags behov av en IP-check när företaget inte själv inser att de behöver en (nån slags hjälp till självhjälp), och kan ge argument för att kunna påvisa nyttan med en IP-check. 

Under seminariet kommer vi också att demonstrera och visa på de möjligheter som AI-baserade verktyg idag kan ge i form av ”business intelligence” för att ta reda på den egna unikheten och positioneringen på marknaden. 

Föreläsare:
Kjell Håkan Närfelt, Vinnova, och Linus Wretblad, IP Screener: IPscreener A Treasure of Knowledge Hidden in Patents

 

Inbjudan för detta seminarie har mailats ut och det går därför inte att anmäla sig här på hemsidan, har du frågor eller funderingar om deltagande får du gärna höra av dig till Christian Berger, christian.berger@sisp.se eller Angelica Krans, angelica.krans@ignitesweden.org 

januari 27, 2023
09.00-10.30
Digitalt