Seminarium i riksdagen: Nationell kraftsamling för svenska startups och scaleups

november 9, 2023,

8.00-9.30

Seminarium i riksdagen: Nationell kraftsamling för svenska startups och scaleups

Inbjudan till samtal i Sveriges riksdag om hur vi får fler svenska, innovativa startups att skala och växa globalt.

Sverige är extremt duktiga på att investera i forskning och registrera patent, men vi lyckas inte nyttiggöra och kommersialisera detta i samma takt. Det måste vi ändra på om vi ska klara av den globala konkurrensen. Vi måste arbeta mer effektivt nationellt för att bygga ett starkt Sverige AB genom ekonomiskt tillväxt och fler högkvalificerade arbetstillfällen. Små och medelstora företag med hög innovationshöjd, dvs startups, är nyckelspelare för att få detta att hända. Likaså Sveriges innovationsfrämjande aktörer som stöttar startups under deras utvecklingsresa.

SISP - Swedish Incubators & Science Parks, har genomfört en förstudie som fokuserat på hur Sverige kan ta sig an de utmaningar som startups har för att växa. Därför har de initierat en nationell kraftsamling för startups och scaleups. Målet är att skapa en korrekt och komplett bild av startuplandskapet i Sverige, som kan bidra till att rikta insatser där de skapar mest värde.

Under seminariet kommer SISP att presentera resultatet från den förstudie som genomförts under 2023. Ämnen som lyfts i rapporten och som kommer att diskuteras under seminariet innefattar bland annat: 

• Hur kan en nationell förädling av data om startups och scaleups skapa värde för beslutsfattare och myndigheter?
• Hur kan Sverige säkerställa tillräcklig finansiering för startups tillväxtresa och ökad etablering i Sverige?
• Hur kan Sverige säkerställa tillräcklig finansiering för att ha ett världsledande innovationsstödsystem för startups och scaleups under deras tillväxtresa?
 

Viktig info: Samling vid framsidan av riksdagen (adress Norrbo 1) 07.30. Ta med giltig identitetshandling.

november 9, 2023
8.00-9.30
Andrakammarsalen, Sveriges riksdag
Samling kl 07.30. Adress: Norrbro 1.