Science Park Workshop Syd

april 1, 2019,

10:00-15:00

Science Park Workshop Syd

Science Park Workshop Syd

På uppdrag av våra medlemmar kommer SISP under våren att sammanställa en Science Park-rapport, såsom vi under 2018 gjorde tillsammans med inkubatorerna. SISP kommer under 2019 att arbeta extra fokuserat på att utröna och påverka förutsättningarna för ett Science Park-program. Denna rapport kommer således utgöra en mycket viktig del av det underlag vi behöver för detta. Arbetet bedrivs tillsammans med er medlemmar.

Tillsammans med NetPort Science Park bjuder vi nu in Sveriges Science Parks till en workshop.

Detta är den andra i en serie av 3 workshops, där även följande tillfällen ingår:

Samtliga workshops processleds av Kristian Wirsén.

Fokus på dessa tre workshops kommer vara att gemensamt sätta riktlinjer för vad Science Park-rapporten bör innehålla, men framförallt att samla in goda konkreta exempel på all den nytta era Science Parks verksamheter skapar! Rapporten kommer i första hand baseras på dessa goda exempel och är därför en mycket viktig pusselbit på vår gemensamma strävan mot ett nationellt Science Park-program. Under WS kommer vi även beröra vad vi tillsammans behöver göra för att få till stånd ett nationellt Science Park-program.

Det går bra att delta på en eller flera, vänligen anmäl isåfall ditt deltagande för varje workshop du deltar på. WS nr 2 kommer att bygga på resultatet av WS nr 1, och WS nr 3 kommer således byggas på resultatet från WS nr 2. 

Har du inte möjlighet att delta men vill ändå göra din röst hörd? Självklart! Maila in dina synpunkter och goda exempel till oss innan den 15 mars genom så tar vi med oss detta in i workshopen!

Med förhoppning om en god uppslutning!

Varmt välkomna!

10:00-15:00