Saminkubation - hur sjutton gör man egentligen? - projektet West Swedish Incubators (VINK) delar lärdomar kring saminkubation

januari 18, 2024,

Kl. 12:00 - 13:00

Saminkubation - hur sjutton gör man egentligen? - projektet West Swedish Incubators (VINK) delar lärdomar kring saminkubation

Saminkubation är i ropet. Saminukabtion är centralt för att respektive inkubator ska kunna hjälpa allt mer specificerade bolag och för landet Sverige att kunna erbjuda expertis inom många områden över hela landet. Men hur gör man egentligen? Under ca 4 år har Västra Götalandsregionens åtta inkubatorer vidareutvecklat en samverkansmodell med syfte att fler konkurrenskraftiga och hållbara bolag skapas som etablerar sig på en internationell marknad och att fler forskningsbaserade idéer och innovationer från regionen kommer fler till nytta. 

ERFA-mötet kommer att ge en kort bakgrund till projektet och gå igenom projektets viktiga delar och lärdomar kring saminkubation såsom:

  • Grundläggande förutsättningar
  • Finansieringsmodeller
  • Hur hanterar man bolag som är med i flera inkubatorer?
    Presentation av ett saminkubationscase mellan Chalmers Ventures & Inkubatorn in Borås: Vividye
  • Hur delar man expertis mellan inkubatorerna?
    Exempel på den framgångsrika aktiviteten Dry-run med tillhörande investerarträffar som föredras av Eivind Vogel-Rödin, chef Innovatum Startup
  • Nyckeltal - vilka ska man välja?
  • Avslutande reflektioner och lärdomar om hur man jobbati efter projektavslut

Presentatörer: 
Sofia Hjelmberg GU Ventures
Eivind Vogel-Rödin Innovatum

januari 18, 2024
Kl. 12:00 - 13:00
Digitalt