Q&A Innovationscheckar

september 7, 2021,

11.30-13.00

Q&A Innovationscheckar

SISP samordnar, tillsammans med de medlemmar som har anmält en intresseansökan, ett konsortium i syfte att förmedla innovationscheckar. SISPs ansökan ska vara inne 22 september

Det finns så klart många stora och små frågor om detta. Vi kommer köra en digital Q&A-lunch för alla som vill tisdagen den 7 september 11.30 – 13.00. Inbjudan kommer till alla som har intresseanmält sig. Ni kan också anmäla er här på hemsidan givet att ni finns hos en SISP-medlem.

september 7, 2021
11.30-13.00
Q&A Innovationscheckar