Peer Review Gamingbranschen - The Game Habitat

april 6, 2022,

Peer Review Gamingbranschen - The Game Habitat

Med ambitioner att utveckla gamingbranschen, ökad förädlingsgrad och fler bolag som växer med Sverige som säte, genomför vi peer reviews mellan svenska innovationsmiljöer med fokus på gaming. Det är en blandning av kluster, inkubatorer / acceleratorer och science parks som tillsammans kommer se in och utveckla varandras verksamheter.