Peer Review 2018-2019

augusti 24, 2018,

Peer Review 2018-2019

Peer Reviews 2018 - 2019 i Nationella Inkubatorprogrammet 

Mål:
•Genomlysa inkubatorns verksamhet med hjälp en standardiserad peer-reviewmetodoch erfarna branschkollegor.
•Identifiera inkubatorns nuvarande excellens- och ännu ej excellensområden
•Underlag till en strategisk utvecklingsplan för inkubatorn

Datum och platser:

24/8 2018: SU Inkubator 
4/9 2018: Företagsfabriken
5/9 2018: Borås Ink
20/9 2018: GU Ventures 
2/10 2018: Gothia Science Park inkubator 
3/10 2018: Inkubera
4/10 2018: Create
23/10 2018: UIC
24/10 2018: Umeå Biotech
6/11 2018: Uminova Expression
8/11 2018: Lead
14/11 2018: Kalmar Science Park
15/11 2018: Brewhouse
22/11 2018: BBI
27/11 2018: SmiLe
28/11 2018: Innovatum
29/11 2018: Sting
6/12 2018: Sahlgrenska Science Park
10/12 2018: Framtidens företag

17/1 2019: Movexum
31/1 2019: Ideon Innovation
4/2 2019: Jönköping Scinece Park
19/2 2019: Bizmaker
21/2 2019: Chalmers Ventures
6/3 2019: Krinova
12/3 2019: MINC
2/4 2019: Medeon
4/4 2019: ABI
11/4 2019: KI Innovation
7/5 2019: Uminova
21/5 2019: Dalarna Science Park
28/5 2019: Science Park Gotland
4/6 2019: Peak Region 
xx/6 2019: SSE

ADD TO CALENDAR

DATE & TIME

augusti 24, 2018