Internationella Affärer: Lärresor - vad har vi lärt oss.

maj 3, 2024,

Kl. 09:00 - 12:00

Internationella Affärer: Lärresor - vad har vi lärt oss.

För att skapa ett innovationssystem i världsklass så är det viktigt att hela tiden hålla koll på internationella trender och skaffa sig internationella kontakter att utvecklas och samarbeta med.

Därför har det under 2023-2024 genomförts ett antal läranderesor till länder såsom USA, Frankrike och Tyskland med delegationer från olika delar av innovationssystemet. 

Denna träff går ut på att dela lärande från dessa resor. Programansvariga och delegater kommer dela med sig av erfarenheter och lärdomar till resten av innovationssystemet. Träffen är relevant för många grupper inom innovationssystemet men kanske framför allt affärsutvecklare och verksamhetsledare, men även styrelseledamöter som kan skaffa sig omvärldsbevakning.

Kl. 09:00 - 12:00
Digitalt