Hur tillgängliggör vi EUs program och finansiering för svenska SMF

mars 23, 2022,

09.00 - 11.00

Hur tillgängliggör vi EUs program och finansiering för svenska SMF

Hur tillgängliggör vi EU:s program och finansiering för svenska SMF

EU vill sänka trösklarna för startups och scaleups och lanserar nya program, även riktat till de allra tidigaste TRLerna. Vet du vilka möjligheter som finns just för era bolag?

Varmt välkommen att delta på årets informationsträff och utbildning i EUs SME Support.

EU SME Support erbjuder kostnadsfri hjälp till innovativa SMF med internationella ambitioner  att söka EU-finansiering. De ger också ett kostnadsfritt stöd till innovationsmiljöer som vill erbjuda vägledning inom EUs program och finansieringsmöjligheter till bolagen i sitt nätverk. 

Under passet går vi igenom dels hur EU SME Support hjälper SMF samt ger kort information om olika typer av EU-program och finansiering och vilken typ av bolag som kan söka dessa medel.  Vi för också en öppen dialog om hur denna satsning kan stötta bolagen i i runtom i våra innovationsmijöer och hur ett samarbete mellan EU SME Support och Sveriges innovationstödsaktörer kan utformas för att skapa mest nytta för bolagen. 

Under mötet medverkar Kalmar Science Park och Chalmers Ventures, som berättar om hur de arbetar med EU SME Support för att stärka sin rådgivning kring EU-finansiering till små- och medelstora företag.

EU SME Support finns över hela landet och arbetar på uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket med syftet att fler svenska bolag ska söka och få EU-finansiering.

Eventet vänder sig till dig som är affärsutvecklare och verksamhetsledare inom det svenska innovationsstödsystemet.

Mer information om EU SME SUPPORT här.

AGENDA kl 09 - 11
09.00 Introduktion till EU SME Support
Vem kan söka och för vad?
Finansieringsmöjligheter med EIC
EIC Pathfinder
EIC Transition
EIC Accelerator
Frågor
10.00 Bensträckare
10.10 Hur stöttar EU SME Support innovationsmiljöerna?
Inspiration och erfarenheter från Kalmar Science Park och Chalmers Ventures samarbete med EU SME Support
Vinnova informerar om informationsträff för bolag intresserade av EIC-programmen den 31/3 (Josefin van der Meer)
11.00 Slut för dagen

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig! 

Varmt välkommen!

 

09.00 - 11.00
Digitalt