Offentliga organisationer och innovativa SMF skapar framtidens lösningar

oktober 4, 2023,

13:00-14:15

Offentliga organisationer och innovativa SMF skapar framtidens lösningar

Välkommen till ett inspirerande seminarium med SISP - Swedish Incubators & Science Parks, Ignite, HBV och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner den 4 oktober, där vi utforskar den spännande världen av samarbeten mellan offentliga organisationer och innovativa små och medelstora företag (ISMF).

Under det här seminariet kommer vi presentera exempel på hur dessa aktörer tillsammans har potentialen att omforma den offentliga sektorn genom att exempelvis använda offentlig upphandling som verktyg för att tillgängliggöra innovationer. HBV presenterar under seminariet en helt ny metodik för att underlätta upphandling och spridning av innovationer till kommunala fastighetsbolag. Genom verkliga exempel och framgångshistorier får du som deltar också konkret insikt i hur offentliga beställare och innovativa små och medelstora företag (ISMF) tillsammans möter samhällets utmaningar för en mer effektiv och hållbar framtid.

Det här seminariet är en del av Innovationsveckan 2-6 oktober, 2023.


Tid: 4 oktober, kl 13.00-14.15 (1 h seminarium och 15 min frågor från deltagare till talare) 
Var: Digitalt
Målgrupp: Kommuner, kommunala bolag samt andra offentliga aktörer
Anmälan: Via BOKA-knappen till höger. Länk skickas ut efter anmälan.

Innehåll och preliminär agenda

 • Välkomna – Marit Finch-Westin, Ignite Sweden
 • Vikten av innovation i offentlig sektor – Klas Danerlöv, SKR
 • Hur upphandling kan användas som verktyg för innovation – Johan Almesjö, HBV
 • Case 1: Uppsalahem och Mimbly – Per Viklund, Uppsalahem
 • Case 2: Erfarenheter och exempel från Allmännyttans innovationsarenaa – Ville Gruner, HBV
 •  Paneldiskussion
  • Marit Marit Finch-Westin (moderator)
  • Johan Almesjö, HBV
  • Klas Danerlöv, SKR
  • Per Viklund, Uppsalahem
 • Frågestund
 • Avslut


Kontakt och frågor

Marit Finch-Westin
Innovation Process Leader Public Sector, Ignite

oktober 4, 2023
13:00-14:15
Digitalt