OFFENTLIG SEKTOR - Hur tar vi nästa steg i samarbeten för att skapa fler affärer för våra startups?

juni 18, 2024,

11:30-12:15

OFFENTLIG SEKTOR - Hur tar vi nästa steg i samarbeten för att skapa fler affärer för våra startups?

Välkommen till en digital ERFA-träff där vi får ta del av konkreta case för startups att samarbeta med leverantörer inom offentlig sektor.

Sveriges startups är i framkant när det gäller att skapa innovativa lösningar för att möta de stora samhällsutmaningarna såsom miljö och energi, en åldrande befolkning, cirkulära kretslopp och integration, därför är det viktigt för vår framtid att de utgör en självklar del av de offentliga aktörernas leverantörsnätverk.

Många verksamheter inom offentlig sektor har redan börjat jobba med startups, bland annat genom Ignite Sweden för offentlig sektor. I många fall har den regionala kontexten med dess innovationsmiljö varit avgörande för utfallet. Vi får under denna ERFA träff ta del av två stycken miljöers samverkan med dess kommuner och hur man har arbetat med med regionala projektmedel och Ignite Sweden. Vi får ta del av lärdomar och bra exempel på samarbete.

Träffen är relevant för många grupper inom innovationssystemet, såväl affärsutvecklare, verksamhetsledare, projektledare, innovationsledare- men även samarbetspartner i den offentliga sektorn. 


Agenda 18 juni

11.30 - Inledning Maria Olofsson, Mikaela Färnqvist och Marit Finch Westin
11.40 - Kista Science City och Stockholms stad
11.55 - Uminova Innovation och Umeå Kommun
12.10 - Frågor, fortsättning
12.15 - Slut

Länk till den digitala ERFA-träffen skickas ut efter anmälan.

Frågor? Kontakta Maria Olofsson:

11:30-12:15
Digitalt