Nyttiggörande i världsklass - hur når vi dit?

oktober 20, 2020,

11.30-13.00

Nyttiggörande i världsklass - hur når vi dit?

Nyttiggörande handlar bland annat om att tillgängliggöra forskningens resultat för näringsliv och övriga samhällsaktörer, skapa samarbeten, patentera och licensiera teknik och att starta företag med forskningsresultat som bas.

I mitten av oktober presenteras den statliga utredningen om innovationsstödet vid universitet och högskolor av utredaren Alf Karlsson. Självklart finns ett intresse för denna utredning och det är också ett bra tillfälle att lyfta blicken och fundera på hur vi kan utveckla just nyttiggörande av forskning.

Bara dagar efter att utredningen har presenterats bjuder SISP och FUHS därför in till ett digitalt lunchseminarium. Slå dig ner framför datorn under lunchen, lyssna när utredaren presenterar sina förslag och delta i den efterföljande diskussionen.

Medverkande:
Alf Karlsson, statlig utredare
Lena Miranda, vd Linköping Science Park samt ordförande SISP
Johan Lilliecreutz, vd LiU Holding AB samt ordförande för FUHS
Cecilia Warrol, Programchef Produktion2030, Teknikföretagen

Seminariet modereras av Johan Ödmark, vd SISP.


Tid: Tisdag den 20 oktober kl 11.30 – 13.00
Plats: Digitalt i Zoom. Länk skickas till alla anmälda. 

Varmt välkommen!

oktober 20, 2020
11.30-13.00
Digitalt