Nätverksträff Ignite Public - för kommuner, regioner, inkubatorer och Science Parks

november 15, 2022,

09.00-10.15

Nätverksträff Ignite Public - för kommuner, regioner, inkubatorer och Science Parks

Nätverksträff för kommuner, regioner, inkubatorer och Science Parks som jobbar med Ignite Public*.  Under 2022 roterar vi tema och värd för nätverksträffarna.

Värd: Kista Science City tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Tema: Tillgänglig innovation

Agenda

Välkomna
Mikaela Färnqvist, projektledare Ignite Public, inleder med att presentera de gemensamma lärdomar som finns utifrån de 40 pilotsamarbeten som genomförts mellan startups och offentlig sektor sedan starten av Ignite Public 2018.

Presentation
Karin Bengtsson, vd Kista Science City, berättar hur Kista Science City jobbat tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning utifrån de behov som stadsdelen har.

Anna Ohlsén, biträdande enhetschef, Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter, delar med sig om varför VR-glasögon inte är lösningen på digitalisering, och vad hon anser krävs för att göra innovation tillgänglig för fler.

Gemensam diskussion
Vad kan vi, kommuner, regioner, inkubatorer och Science Parks, göra mer av för att göra innovation tillgänglig för fler? 

Avslut och nästa steg

 

Anmälan görs här direkt eller genom att skicka ett mail till Mikaela Färnqvist,

____________________________

 

*Ignite Public är ett verktyg för innovation som matchar behov inom offentlig sektor med startups i syfte att testa nya lösningar och affärsmodeller i små piloter. Ignite Public är en del av Ignite Sweden, ett icke vinstdrivande program inom SISP. Ignite Public finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och medverkande kommuner.

Kontakta gärna Mikaela Färnqvist om du som SISP-medlem vill veta mer hur ni kan jobba med Ignite Public. 

Varmt välkomna!

 

november 15, 2022
09.00-10.15
Digitalt