Nätverksträff Affärsutvecklare 7 december

december 7, 2022,

från kl 12.00 den 7 dec - kl 12.00 den 8 dec

Nätverksträff Affärsutvecklare 7 december

Nytt upplägg för konferensen är att den blir helt digital! 

Många av våra mest framgångsrika start- och scaleups är drivna av entreprenörer som gjort det förut: startat och accelererat utvecklingen av ett nytt företag som kanske lyckats och sålts, eller misslyckats och lagts ner.

Dessa serieentreprenörer är inte sällan nödbedda att bidra med sin erfarenhet eller sitt kapital i utvecklingen av andra bolag. Kort sagt, en värdefull resurs för våra innovationsmiljöer att ta vara på och utveckla!​

Resurseffektivitet är i fokus för hela näringslivet och den offentliga sektorn. Att producera och leverera värde med minimal påverkan på miljön och tillvarata de restströmmar som uppstår driver i högsta grad konkurrenskraft. Som affärsutvecklare behöver vi se innovativa möjligheter att bygga och utveckla nya bolag kring cirkulära affärsmodeller och / eller att stötta innovationer som bidrar till andra organisationers omställning till cirkuläritet.​

I vanlig ordning kommer höstens nätverksmöte utgöras av spännande exempel från våra olika innovationsmiljöer runt om i landet, massor av samtal och erfarenhetsutbyte och kanske något inspel från annat håll. 

Programmet för dagen: 

12:30 Uppstart, välkommen och incheckning ”till lunchkaffet”
Välkommen och incheckning under ledning av Hanna Wiljebrand

13:00 Cirkulär användning av alumner – resurser för affärsutveckling, bolagsbygge och som affärsänglarInspel, lärdomar och inspiration från SSE Business Lab (Julia Dehlin)
Breakout rooms med erfautbyte och reflektion
Snabb recap i storgrupp

14:00-14:15 PAUS

14:15 Cirkulär affärsmodellering – ett gott exempel och diskussion om utmaningar
Johan Vestberg – Bizmaker om ett case med lärdomar och erfarenheter
Modererat samtal/panel
Ingångsvinklar till cirkulär affärsmodell – ”born circular/impact driven” 
Framgångsfaktorer för att lyckas och utmaningar som en cirkulär affärsmodell ställs inför (ex flödena/logistiken i att få det cirkulärt)
Summering/sammanfattning av passet

15:00-15:15 PAUS

15:15 Kan vi bidra till nästa Ericsson? Att gå från pilot till uppskalning med den offentliga sidan som kund!
Lärdomar, findings och goda exempel från verkligheten – Kristian Wirsén intervjuar Mikaela Färnqvist om erfarenheter och lärdomar från Ignite Public
Breakout rooms med uppgifter att reflektera över
Kort återsamling/recap

16:00 – Formellt avslut med möjlighet att hänga kvar för dem som vill fånga varandra eller oss för en fortsatt dialog.

Varmt välkomna! 

december 7, 2022
från kl 12.00 den 7 dec - kl 12.00 den 8 dec
Digitalt