Nätverksträff 16 september 2020

september 16, 2020,

13.00-15.30

Nätverksträff 16 september 2020

Ta chansen att inspirera och byta erfarenheter med branschkollegorna - SISP bjuder nu in till höstens första nätverksträff!

ANMÄLAN har nu stängt men om du önskar delta, vänligen maila ansvarig för ditt nätverk så får du tillgång till möteslänk.

AGENDA
13.00 -13.25 Hej och välkomna!

Gemensam uppstart med information och reflektion från Johan Ödmark, SISPs vd.

13.30-13.55 ÅForsk prisceremoni
Möt årets inspirerande vinnare.

14.00 - 15.30 Nätverksträff i parallella spår
Check-in, vi går laget runt och delar med oss av nyheter och utmaningar från den egna verksamheten. Sen fortsätter vi med aktuella frågor och gemensam diskussion utifrån inledande check-in.

Alla medlemmar och medarbetare är varmt välkomna att delta i det inledande gemensamma informationspasset. Därefter erbjuds följande parallella nätverksspår:

  • Verksamhetsledare inkubator
  • Verksamhetsledare science park
  • Kommunikatörer
  • Affärsutvecklare med intresse för team & talang*
  • Ekonomer/Projektekonomer*

*Team & Talang-nätverket: Inkluderar även ERFA-möte med tema: Bygga team är också affärsutveckling. Det är ingen nyhet att ”Ett A-team med en B-idé övervinner ett B-team med en A-idé”. Att skapa starkt inflöde av talanger för att bygga teams i startups är en nöt Magdalena Lindström från Uminova Innovation försöker knäcka. Hon delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar av att attrahera talanger och matcha med behov i startups och deras styrelser.

*Ekonom/Projektekonom-nätverket: Inkluderar även ERFA-möte med tema: Redovisning med fokus på EU bidrag och nyttan av att ha kontroll! Lizze-Lott Bergman arbetar som auktoriserad redovisningskonsult på Deloitte har lett förändringsarbetet tillsammans med BizMaker avseende dess bokföring och uppföljning. På detta pass kommer hon gå igenom hur BizMaker har förändrat sin redovisning i grunden, från manuell personberoende redovisning med mycket begränsad rapportering till att idag ha en digital, effektiv redovisning med flera personer involverade och en säkerhet i såväl ekonomiprocesser som uppföljning och rapportering. Särskilt fokus på upplägget kring bokföringen av projekt och EU bidrag där bokföring av kostnader, beräkningar av rekvisitioner, intäktsredovisning och synsätt och hantering av löner såväl som andra typiska transaktioner redogörs för. Välkommen till en intensiv timme som avrundas med frågestund.

*Kommunikatörer: Inkluderar även ERFA-möte med tema: Hur håller man kontaktlistor till parkföretag och dess anställda uppdaterade på ett smart och enkelt sätt? Science Park Skövde jobbar mycket med att bygga ett starkt och sammansvetsat community i parken. När de pratar community menar de parkföretagen i stort, men också individerna som arbetar på dessa företag. Idag sitter drygt 80 företag hos Science Parken och tillsammans har företagen ca 800 medarbetare. Utmaningen är att hålla kontaktlistor till dessa företag och medarbetare aktuella. I detta erfarenhetsutbyte önskar vi få era inspel och tips om hur ni löst frågan. Varmt välkomna!

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig! 

 

Varmt välkommen!

 

 

 

 

september 16, 2020
13.00-15.30