Nätverksmöte verksamhetsledare 16 - 17 mars

mars 16, 2022,

kl 10.00 - kl 15.00 den 17 mars.

Nätverksmöte verksamhetsledare 16 - 17 mars

ANMÄLAN FÖR FYSISKT DELTAGANDE NU STÄNGT.
DET GÅR  FORTSATT BRA ATT ANMÄLA SIG TILL DIGITALT DELTAGANDE.

Vårens nätverksmöte för verksamhetsledare i inkubatorer och science parks genomförs fysiskt över två dagar. Det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt. 

Såväl spårvis som gemensamma pass genomförs, vid sidan av erfamöten och peer reviews är detta det tillfälle då vi samlar hela SISP-nätverket för spridning av erfarenheter och information samt för att utveckla vår community. För inkubatorledare: aktiviteten är en del av NIP och bygger på er närvaro.

Vi hälsar också medlemmar i FUHS och SNITTS varmt välkomna att delta dag 2 mellan kl 10-12 samt efterföljande lunch. Anmäl er på bokningslänken, glöm inte notera vilken organisation ni tillhör samt om ni deltar fysiskt eller digitalt. 

Anmälan för att delta fysiskt stänger den 10 mars.

Vi önskar er varmt välkomna!

 Agenda
Dag ett, 16 mars riktar sig enbart till medlemmar i SISP, dag två för alla medlemmar samt obligatoriskt deltagande för alla inkubatorer i NIP.

16 mars kl 10.00 – 17.30
För medlemmar i SISP

10.00 Inledning
10.15 Incheckning i parallella grupper (inkubator och science park)
12.00 Gemensam lunch
13.15 Framtidens branschförening
Inför kommandes föreningsstämma står vi inför ett antal möjligheter, vi genomför här ett workshoppass där dessa är underlag för dialog. Passen kommer att ha medlemmarnas roll och positon i det svenska innovationsekosystemet som utgångspunkt och bl a fokusera på definitionen av medlemskriterier som möter dagens och framtidens utveckling av innovationsstödets aktörer samt hur vi delar och kan dela utveckling, spridning och användning av gemensamma verktyg.
13.45 Workshop 1: SISPs medlemmar och roll framåt 
14.15 Redovisning workshop 
15.15 Kaffe med mingel 
15.45 Workshop 2: Utveckling, spridning och användning av gemensamma verktyg
16.45 Redovisning workshop 
17.30 Tid för planerade och spontana möten  - walk and talks! 
18.00 Gemensam middag

17 mars kl 08.30 – 15.00
För medlemmar i SISP samt alla inkubatorer i NIP

08.30 Gemensam inledning
08.45 Parallella pass x 2:  
1. Behovsdriven dialog  för inkubatorer
Utrymme för behovsdriven dialog kring aktuella ämnen som vi identifierar i förväg &  i samband med incheckningen
2. Framtidens science park del 1
Genom åren har ni som medlemmar kontinuerligt utvecklat era förmågor och roll. I våras tog en arbetsgrupp med verksamhetsledare från våra science parks fram en konceptuell beskrivning av science parkens nya roll, för att försöka fånga var vi står idag – och vart vi är på väg. På detta pass beskriver vi vad status är idag och tar en gemensam dialog om vart vi vill framöver.
09.45 Gemensam paus och mingel 

Mellan kl 10.00-12.00 kör vi tillsammans med FUHS och SNITTS.

10.15 - 11 Accelererad hållbar konkurrenskraft - Insikter, lärdomar och goda exempel
från tematiska peer reviews med fokus på hållbarhet integrerad i inkubatorernas affärsutvecklings-processer. Resultat från kartläggning av nationell enkät kring verktyg och KPI:er i stödet till idéer och innovativa tillväxtföretag i science parks, inkubatorer, innovationskontor och holdingbolag.  Med Frida Vikström Dalarna Science Park
11 – 12.00 Kartläggning av ekosystem för innovation (Vinnova) 
I arbetet med att kartlägga regionala innovationsekosystem som Vinnova har drivit på egen hand och med hjälp av Startup Genome har insikter skapats som här kommer att delas och diskuteras.
12 - 13.00 Lunch  
13 - 14.00 Parallella pass x 2: 
1. Framtidsbild nationella inkubatorprogrammet (Vinnova) 
Under förra året gjordes en enkät bland inkubatorledare i landet kring en framtidsbild för nationella inkubatorprogrammete och under hösten gjordes en halvtidsavstämning av Vinnova bland NIP-inkubatorerna. I denna programpunkt resonerar vi kring vad som är utgångspunkter för framtida utveckling av NIP.  
2. Framtidens science park del 2  
Som en konsekvens av arbetet med science parkens nya roll, så görs nu en översyn av den generiska science park-verksamhetsmodellen samt verktyg för självskattning och Peer Review. Detta görs i en pilot tillsammans med parker som har fokus på Livsmedel. På detta pass berättar vi om lärdomar vi dragit så här långt, samt har dialog om utvecklingen framöver.
14.30 Gemensam avslutning 
15.00 Mötet avslutas

Varmt välkommen! 

 

kl 10.00 - kl 15.00 den 17 mars.
Arena Sergel / Digitalt
Malmskillnadsgatan 36