Nätverksmöte: Fler hållbara affärer till fler hållbara startups

oktober 19, 2021,

12.00 - 12.00 - 20 oktober

Nätverksmöte: Fler hållbara affärer till fler hållbara startups

Världens sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar är underlag för såväl internationellt kraftsamlande gemensamma mål som för framväxten av innovativa startups med förmåga att accelerera omställningen till en hållbar värld.

Genom att stimulera uppkomsten av fler bolag som gör fler affärer som gör ett netto-positivt avtryck socialt, miljömässigt och ekonomiskt är vårt bidrag till omställningen otroligt viktig. Att hållbarhet är såväl en hygienfaktor som en avgörande konkurrensfördel i utvecklingen av nya bolag och affärer – det behöver vara en av våra superskills som affärsutvecklare och det är också temat för vår höstkonferens.

Agenda 19 okt
12.00 Gemensam lunch
13.00 Inledning
13.15 Incheckning
14.00 Vår röda tråd
14.15 Hållbart dealflow, selektering & formering (SRL 1-2)
14.35 Kaffe
14.55 Workshop i mindre grupper
16.15 Aktuella affärsmöjligheter för hållbara startups!
17.30 Fortsatta diskussioner av ämnen vi parkerat under dagen
19.00 Middag

Agenda 20 okt 
08.30 Backspegel
09.00 Sustainable problem solution fit (SRL 3-6)
09.20 Paus
09.35 Workshop i mindre grupper
10.35 Sustainable product market fit & growth (SRL 7-9)
10.55 Workshop i mindre grupper
11.45 Avrundning
12.00 Gemensam lunch

Varmt välkommen!

Detta passet är öppet för SISP-medlemmar, vänligen ange vilken medlem du tillhör.

oktober 19, 2021
12.00 - 12.00 - 20 oktober
7A Centralen
Vasagatan 7