Nätverksmöte: Fler hållbara affärer till fler hållbara startups

oktober 19, 2021,

12.00 - 12.00

Nätverksmöte: Fler hållbara affärer till fler hållbara startups

Världens sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar är underlag för såväl internationellt kraftsamlande gemensamma mål som för framväxten av innovativa startups med förmåga att accelerera omställningen till en hållbar värld.

Genom att stimulera uppkomsten av fler bolag som gör fler affärer som gör ett netto-positivt avtryck socialt, miljömässigt och ekonomiskt är vårt bidrag till omställningen otroligt viktig. Att hållbarhet är såväl en hygienfaktor som en avgörande konkurrensfördel i utvecklingen av nya bolag och affärer – det behöver vara en av våra superskills som affärsutvecklare och det är också temat för vår höstkonferens.

Innehåll
• Så kan start- & scaleups mäta sin impact
• Paketera och bygg ett hållbart varumärke i en startup
• Det här frågar kunderna efter – en omvärldsspaning
• Hållbarhetsnätverket erfamöte
• Hållbara investeringar – hur kopplar vi samman våra nätverk nationellt

 

Mer information kommer. 

ADD TO CALENDAR

DATE & TIME

oktober 19, 2021
12.00 - 12.00