Introduktionsutbildning för nyanställda 9-10 april 2024

april 9, 2024,

Introduktionsutbildning för nyanställda 9-10 april 2024

Grundläggande utbildning för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet 9-10 april 2024


I april är det åter dags för den uppskattade kompetensutvecklingsmöjligheten för dig som är nyanställd eller vill uppdatera dina kunskaper i att arbeta i det akademinära innovationsstödsystemet.

Syftet med utbildningen är att tydliggöra yrkesidentiteten för affärsutvecklare, innovationsrådgivare och klusterledare samt att etablera en gemensam grund och delat språk mellan dessa aktörer. Ambitionen är också att säkerställa ett utbyte mellan anställda inom innovationsstödssystemet för ökad förståelse och samverkan.

Vill du också få en kickstart till vårt nationella innovationsstödsystem och inte minst en chans att bredda ditt personliga nätverk av innovationsstödsaktörer? 

Läs mer och anmäl dig eller din kollega här. 

Utbildning för nyanställda arrangeras tillsammans med SNITTS och har utvecklats av SNITTS, FUHS, PRV och SISP.

Stockholm