Informationsseminarium - Staden som nav för grön och digital omställning

november 18, 2022,

9.00-10.30

Informationsseminarium - Staden som nav för grön och digital omställning

Blir en följarkommun i projektet

Projektet kopplar ihop klimatmedvetna städer med innovativa företag för att tillsammans skynda på klimatomställningen utifrån ett systemperspektiv.

Borlänge är en av de städer vars utmaning kommer adresseras. Nu ger vi andra kommuner möjligheter att aktivt följa utvecklingen i projektet. Det finns även möjlighet att testa lösningar och metoder som tas fram i processen utifrån den egna behovsbilden.

Anmäl dig och dina kollegor till den digitala informationsträffen så får ni veta allt om projektet, behovsdrivna utmaningar samt hur ni aktivt kan följa utvecklingen i projektet under de kommande månaderna.

Länk till seminarium 18 november >>

november 18, 2022
9.00-10.30
Digitalt