Informationsmöte Sweden Green Mobility Program

februari 16, 2023,

15.00-16.00

Informationsmöte Sweden Green Mobility Program

Under våren 2023 startar Sveriges första innovationsprogram för innovativa små och medelstora företag för att tillsammans utforma förslag som minskar klimatpåverkan kopplat till pendling. Nu söker vi innovativa företag som på olika sätt vill bidra till en positiv inverkan på utmaningen, enskilt och i samverkan med andra aktörer.

Den 16 februari hålls ett öppet, digitalt informationsmöte där vi beskriver vad programmet innefattar mer i detalj.

Anmälan till informationsmöte >> 

Mer info om programmet Sweden Green Mobility Program

februari 16, 2023
15.00-16.00
Digitalt

Det här seminariet finansieras av: