Hur tillgängliggör vi EU:s program och finansiering för svenska SMF

februari 2, 2021,

9.00-11.00

Hur tillgängliggör vi EU:s program och finansiering för svenska SMF

HUR TILLGÄNGLIGGÖR VI EU:S program och finansiering för SVENSKA SMF

Varmt välkommen att delta på informationsträff och utbildning i EUs SME Support.

EU SME Support erbjuder kostnadsfri hjälp till innovativa SMF med internationella ambitioner  att söka EU-finansiering. De ger också ett kostnadsfritt stöd till innovationsmiljöer som vill erbjuda vägledning inom EUs program och finansieringsmöjligheter till bolagen i sitt nätverk. 

Under passet går vi igenom dels hur EU SME Support hjälper SMF samt ger kort information om olika typer av EU-program och finansiering och vilken typ av bolag som kan söka dessa medel.  Vi för också en öppen dialog om hur denna satsning kan stötta bolagen i inkubatorer och science parks och hur ett samarbete mellan EU SME Support och Sveriges innovationsmiljöer kan utformas för att skapa mest nytta för bolagen. 

Under mötet medverkar också Karl-Erik Johansson från Uminova Innovation, som berättar om hur de arbetar med EU SME Support för att stärka sin rådgivning kring EU-finansiering till små- och medelstora företag.

EU SME Support finns över hela landet och arbetar på uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket med syftet att fler svenska bolag ska söka och få EU-finansiering.

Eventet vänder sig till dig som är affärsutvecklare och verksamhetsledare i inkubatorer och science parks. 

Mer information om EU SME SUPPORT här.

AGENDA kl 09 - 11
09.00 Introduktion till EU SME Support
Vem kan söka och för vad?
Löpande utlysningar; Eurostarrs och EIC Accelerator
Frågor
09.50 Bensträckare
10.00 Hur stöttar EU SME Supporten SMEs
Inspiration och erfarenheter från Uminova Innovations samarbete med EU SME Support
Workshop: Hur kan EU SME Support bäst stötta er som innovationsmiljö?
11.00 Slut för dagen

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig! 

Varmt välkommen!

 

februari 2, 2021
9.00-11.00