Hur kan vi mäta och följa upp beteende och resultat av affärsrådgivare?

mars 19, 2024,

12:00 - 13:00

Hur kan vi mäta och följa upp beteende och resultat av affärsrådgivare?

Många är vi som hela tiden jobbar med hur vi kan leda, styra och utveckla hur vi arbetar för att därigenom bättre förstå processer och förbättra våra resultat. Efter diskussioner i styrelsen blev detta nu föremål för en ERFA-träff där vi lyssnar på exempel och delar erfarenheter.

Emma Hansson och Jens Lundström från Arctic Business Incubator kommer presentera exempel och lärdomar från hur de arbetar med att samla och följa upp data från sina kärnprocesserna. Emma och Jens kommer också prata om hur detta används av enskilda rådgivare och även för sätta mål och mäta effekter i verksamheten.

Vi hoppas också mycket på att fler som arbetat med detta kommer och delar sina erfarenheter under en informell digital lunch.

Välkomna!

12:00 - 13:00
Digitalt