Framflyttat till 27 sept: Tematiskt Erfa-möte: Foodtech / Agtech digitalt

september 27, 2021,

13.00 - 16.00

Framflyttat till 27 sept: Tematiskt Erfa-möte: Foodtech / Agtech digitalt

Foodtech och Agtech är i skärningspunkterna mellan olika svenska spjutspetsområden och globala hållbarhetsutmaningar.

Vid detta tematiska erfamöte får vi inspiration och information kring hur nationellt kraftsamlat stöd kan ges till innovativa start- & scaleups i hela landet via våra grönt profilerade innovationsmiljöer och nationella plattformar. Deltar gör bland annat Hannes van Lunteren, Krinova och Marie Gidlund, Sweden Food Arena.

Agenda
13.00 Inledning, bakgrund till mötet
13.15 Så ger vi startups inom livsmedelsektorn nationellt framstående stöd lokalt genom samarbete
13.40 Frågor / dialog
13.55 Paus
14.00 Innovation i svenska matsystemet: behov, hinder, möjligheter och….nu kör vi!
14.20 Frågor / dialog
14.30 Mat som medicin – innovativa startups som möter samhällsutmaningar i gränssnittet mot life science – regulatoriska förutsättningar och intergalaktiska möjligheter.
14.50 Frågor / dialog
15.00 Paus
15.10 Hur ettor och nollor blir till måltid i en inkubator med inriktning på deeptech
15.30 Frågor / dialog - Nationell tillgång till regionala resurser för utveckling av internationellt konkurrenskraftiga innovationer inom livsmedel…vilka…hur?
16.00 Mötet avslutas

september 27, 2021
13.00 - 16.00
Digitalt

Detta erfarenhetsutbyte genomförs med medel från europeiska regionala utvecklingfonden.