FRAMFLYTTAT - Tematiskt ERFA-möte: Hållbarhet - Sustainability Scaleup

april 28, 2021,

Detta erfa-mötet har flyttats fram.

FRAMFLYTTAT - Tematiskt ERFA-möte: Hållbarhet - Sustainability Scaleup

TEMATISKT ERFA-MÖTE : Hållbarhet - Sustainability Scaleup

Det uppskattade hållbarhetsverktyget Sustainability Scaleup används, efter förtjänstfull utveckling och utbildning av Dalarna Science Park, i flera av våra medlemsorganisationers affärsutvecklingsprocesser. I vår serie med tematiska erfamöten kommer vi nu att göra nr 2/3 med inriktningen ”User Experience” där vi fokuserar på lärande uppföljning av best practise i användning, effekter och lärdomar utifrån hur nationellt tillgängliga verktyg används och uppfattas.

Passa på att få höra bolagens egna bild av Sustainability Scaleup-verktyget och inkubatorernas bästa tips för värdeskapande användning!

Mål
Få del av exempel, kunskap och erfarenheter kring hur Sustainability Scaleup-verktyget används och uppfattas av affärsutvecklare och bolag

Syfte
Identifiera lärdomar och framtida behov av utveckling gällande Sustainabililty Scaleup-verktyget som nationellt verktyg.

Agenda
09.00 Inledning
09.05 Om Sustainability Scaleup; Dalarna Science Park, Frida Vikström
09.15 SSE Business Lab, Andreas Johansson
09.30 Bolag presenterar
10.45 Frågor
10.55 Paus
10.05 Kalmar Science Park, Kenneth Lundin
10.20 Bolag presenterar
10.35 Frågor
10.50 Paus
11.00 DSP presenterar
11.15 Bolag presenterar
11.30 Frågor
11.40 Resultat från enkät
          Dialog kring slutsatser och framtida behov
12.00 Slut för dagen

Passledare: Kristian Wirsén och Frida Vikström. 

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig! 

Varmt välkommen!

SISP erhåller projektstöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Detta erfa-mötet har flyttats fram.
Digitalt