ERFA: Investerarresan – regional asymmetri mot internationell framgång

maj 10, 2022,

13.00 - 16.00

ERFA: Investerarresan – regional asymmetri mot internationell framgång

Ca 1% av riskkapitalet investeras i bolag av kvinnliga grundare och 80% av investeringarna hamnar i Stockholm.

I 100% av våra regioner föds det varje år en mångfald av framgångsrika entreprenörer med stora behov av finansiering för att realisera sin innovation. För många är det finansiella språket exkluderande och skapar ojämlikhet. Tillsammans med bl a Erika Markusson, Bizmaker, resonerar vi kring hur vi i våra miljöer kan göra det finansiella språket mer tillgängligt och jämlikt. Vi får också exempel på hur regionala olikheter utmanar och skapar möjligheter, hur kreativ affärsmodellering och olika finansieringslösningar kan kombineras samt erfarenheter kring hur det som inkubator / science park är att jobba med andra aktörer i det finansiella landskapet.

 

Mer info kommer. 

 

Möteslänkar kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!

13.00 - 16.00
Digitalt