ERFA: Statsstödsreglernas konsekvenser och framtid - INSTÄLLD

november 22, 2021,

Inställd.

ERFA: Statsstödsreglernas konsekvenser och framtid - INSTÄLLD

Genom att nudga, sprattla, knuffa och dra gör vi från SISPs håll allt för att våra innovativa företag ska få rätt förutsättningar att utvecklas i Sverige! 

En fråga som dyker upp som en gumma/gubbe ur lådan är "statsstödsregler" - på olika arenor har vi nu beslutsfattares öron och vill engagera er i att dela era erfarenheter av hur stadsstödreglerna får konsekvenser för de bolag som ni ger ert stöd. Genom vårt digitala erfaformat vill vi gärna höra några av era berättelser som levandegör möjligheter och utmaningar med bolagsexempel. 

Vår ambition är att samla myndigheter och andra intressenter kring frågan längre fram, men vi formerar oss först tillsammans vid detta erfamöte.  

Har du en berättelse att dela – hör av dig till  

Mer info kommer.  

Detta passet är öppet för SISP-medlemmar, vänligen ange vilken medlem du tillhör. 

november 22, 2021
Inställd.
Inställd.