ERFA SCALE-UPS, 24 september 2020

september 24, 2020,

09:00-12:00

ERFA SCALE-UPS, 24 september 2020

Tematiskt ERFA-möte: Scaleups

Varmt välkomna att delta på höstens första inkubator- och science park-gemensamma ERFA-möte! Detta möte vänder sig till dig som är verksamhetsledare för en inkubator eller science park.  Temat för mötet är scaleup-satsningar och förmågan att själv eller i samarbete med andra erbjuda stöd till bolag i fas att skala sin verksamhet.

AGENDA

09.00                  Inledning, bakgrund och presentation
09.10                  Forest Business Accelerator, Bizmaker, Matts Nyman / Regina Duymaz 
09.30                  Karolinska Innovation, STHML Life Scale-Up, Lilian Wikström & Morgan Lindhé 
09.50                  Ideon Science Park, Scaleup leadership & Navigator Scaleup, Mia Rolf 
10.10                  Bensträckare
10.20                  Lindholmen Science Park, Mobility X Lab, Katarina Brud
10.40                  Swedish Scaleups, Inkubera, Fredrik Stenman & Christian Ståhlberg
11.00                  Bensträckare
11.10                  Dialog mellan våra benchmarks och frågor från deltagare med fokus på lärande
12.00                  Slut för dagen

Bakgrund
Flera inkubatorer och science parks i landet har under de senaste 5 åren utvecklat anpassade insatser, program och processer för att accelerera bolags tillväxt som har sin startupfas bakom sig. Ibland som en post-inkubationsprocess, ibland med tydlig bransch/teknologi/applikationskoppling, ibland i samarbete med storbolagskopplingar, ibland med investerarkoppling osv.  För en stad eller region kan denna typ av satsningar vara ett sätt att attrahera bolag till sig eller få dessa att stanna kvar i det regionala innovationsstödsystemet, eller att komplettera det genom att stärka värdekedjorna mellan små – stora i olika branschförtätningar. Intresset bland inkubatorer och science parks att utveckla erbjudanden till skalande bolag är stort och för de som gjort det är lärandet mellan andra ett sätt bli ännu bättre.

Passledare: Kristian Wirsén

Höstens ERFA-möten är tematiska och utgår ifrån gemensamt identifierade områden som peer reviews pekar på är aktuella utmaningar för flera. Mötena bygger på att vi aktivt delar framgångsrika exempel o erfarenheter med varandra. 

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig! 

Varmt välkommen!

september 24, 2020
09:00-12:00