ERFA - Samarbeten mellan startups, industri & offentlig sektor - FRAMFLYTTAT, nytt datum

februari 12, 2021,

09.00-12.00

ERFA - Samarbeten mellan startups, industri & offentlig sektor - FRAMFLYTTAT, nytt datum

EVENTET ÄR FRAMFLYTTAT; NYTT DATUM KOMMER INOM KORT!

Med kort varsel är vi tyvärr tvungna att ställa in det planerade mötet  den 12 februari. Nytt datum planeras till senare i vår. 

TEMATISKT ERFA-MÖTE KRING SAMARBETEN MELLAN STARTUPS, INDUSTRI & OFFENTLIG SEKTOR
Ignite Sweden- USERS experiences - erfarenheter, resultat och effekter
Ignite Sweden har gått från en uppstartsfas där ett urval av inkubatorer och science parks testade och samutvecklade en metod för att matcha storbolags behov och utmaningar med innovativa start- & scaleups lösningar  - till en omfattande och växande verksamhet med många applikationer som nu är integrerad i SISP med tillgänglighet för alla medlemmar.

Sedan start har imponerande siffror för bl a hur många aktörer som engagerats, hur många möten som arrangerats, hur många affärssamarbeten som inletts, mätts och kommunicerats. Och samtidigt har kvalitativa resultat och effekter uppnåtts som vi nu i detta tematiska erfamöte vill lyfta upp och reflektera över.

Temat kring industriella samarbeten är en av de identifierade områden som peer reviews pekat ut som utmanande och intressant att byta erfarenheter kring, därför är det nu glädjande att på temat IGNITE Sweden - the user experiences få lyssna till exempel på erfarenheter, resultat och effekter från Karin Bengtsson, Kista Science City, Maria Olofsson, Uminova Innovation; Professor Thomas Blomqvist, Umeå Universitet och IGNITE Sweden-teamet med Stina Lantz i spetsen.

Passet riktar sig både till inkubatorer och science parks.

AGENDA kl 09-12 (inkl kort paus)

09.00 Inledning
09.10 Karin Bengtsson, COO Urban ICT Arena, Kista Science City - Ignite public som verktyg i en Science Park
09.30 Marit Finch Westin, processledare Ignite Public - om behov i offentlig sektor
09.50 Dialog med / frågor från deltagare
10.10 Paus
10.20 Ignite som katalysator för affärer mellan näringsliv och startups. Ignite Maria Olofsson, verksamhetsledare Uminova Innovation - regionalt engagemang från näringslivet
10.40 Thomas Blomqvist, Professor Umeå Universitet som forskat på Ignite - Hur Ignite skapar värde
11.00 Dialog med / frågor från deltagare
11.15 Paus
11.25 Hur kan ni engagera er mer i Ignite?
Stina och team presenterar nya programmet
12.00 Mötet avslutas
 
Passledare: Stina Lantz och Kristian Wirsén

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!

Varmt välkommen!

 

ADD TO CALENDAR

DATE & TIME

februari 12, 2021
09.00-12.00