ERFA - Samarbeten mellan startups, industri & offentlig sektor

maj 6, 2021,

13.00-16.00

ERFA - Samarbeten mellan startups, industri & offentlig sektor

TEMATISKT ERFA-MÖTE KRING SAMARBETEN MELLAN STARTUPS, INDUSTRI & OFFENTLIG SEKTOR

Ignite Sweden- USERS experiences - erfarenheter, resultat och effekter
Ignite Sweden har gått från en uppstartsfas där ett urval av inkubatorer och science parks testade och samutvecklade en metod för att matcha storbolags behov och utmaningar med innovativa start- & scaleups lösningar  - till en omfattande och växande verksamhet med många applikationer som nu är integrerad i SISP med tillgänglighet för alla medlemmar.

Sedan start har imponerande siffror för bl a hur många aktörer som engagerats, hur många möten som arrangerats, hur många affärssamarbeten som inletts, mätts och kommunicerats. Och samtidigt har kvalitativa resultat och effekter uppnåtts som vi nu i detta tematiska erfamöte vill lyfta upp och reflektera över.

Passet riktar sig både till inkubatorer och science parks.

Agenda kommer inom kort
Passledare: Stina Lantz och Kristian Wirsén

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!

Varmt välkommen!

 

ADD TO CALENDAR

DATE & TIME

maj 6, 2021
13.00-16.00