ERFA: Innovation i livsmedelskedjan

juni 7, 2022,

13.00 - 16.00

ERFA: Innovation i livsmedelskedjan

Förstudien kring innovation i livsmedelskedjan slutförs under våren kommer ge förslag på hur stödet till innovation bör utvecklas regionalt och nationellt, bl a hur science parks och inkubatorer i samarbete med livsmedelskedjans övriga stödaktörer kan arbeta.

Detta erfamöte syftar till att sprida insikterna från förstudien, samt förhoppningsvis att utgöra ett startskott på implementeringen av ett rundare innovationssverige inom livsmedelssystemet.

Mer info kommer. 

 

Möteslänkar kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!

13.00 - 16.00
Digitalt