ERFA Inkubatorledare 15 december 2020

december 15, 2020,

09:00-12:00

ERFA Inkubatorledare 15 december 2020

Tematiskt ERFA-möte: Kapitalförsörjning som en del i inkubatorerbjudandet

Detta möte vänder sig till dig som är Inkubatorledare. Mötets tema är förmågan att utveckla ett heltäckande erbjudande inom kapitalförsörjning (affärsprocessutveckling). Under mötet kommer du få ta del av 1000 timmars erfarenhet kondenserat till 4 timmars inpsirerande exemple, kunskap och praktiska råd.

Denna gång är det branschkollegorna GU Ventures, Science Park Jönköping, Umeå Biotech Incubator och STING och Science Park Gotland som kommer att dela med sig av:

  • Behoven som utvecklade finansieringserbjudande tillgodoser
  • Utformningen som erbjudandet har
  • Resultat och effekter som uppnåtts
  • Lärdomar och rekommendationer

Varmt välkommen!


AGENDA kl 09-12 (inkl. kort paus)

09.00                  Välkomna, mål & agenda
09.10                  Presentation 1
09.30                  Presentation 2
09.40                  Frågor                
09.50                  Paus
10.00                  Presentation 3
10.20                  Presentation 4
10.40                  Frågor
10.50                  Paus                                
11.00                  Presentation 5
11.20                  Frågor & gemensam dialog kring erfarenheter
12.00                  Slut                     

Passledare: Kristian Wirsén

Höstens ERFA-möten för inkubatorer är tematiska och utgår ifrån gemensamt identifierade områden som peer reviews pekar på är aktuella utmaningar för flera. Mötena bygger på att vi aktivt delar framgångsrika exempel o erfarenheter med varandra. 

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig! 

Varmt välkommen!

december 15, 2020
09:00-12:00