ERFA: Hållbart entreprenörskap – a family business!

februari 7, 2022,

13.00 - 16.00

ERFA: Hållbart entreprenörskap – a family business!

Den främsta framgångsfaktorn för att en innovativ startup ska lyckas är entreprenören och teamat, det har vi lärt oss. Likaså att de entreprenöriella egenskaperna. 
Men det finns nu forskning som visar på att entreprenörens sociala kontext är en signifikant framgångsfaktor. Matilda Eriksson (tidigare bl a Västerås Science Park) har i sin doktorsavhandling studerat familjens betydelse för entreprenörens framgång, samt vad detta betyder ur ett jämställdhetsperspektiv.

Tillsammans med Matildas insikter får du vid detta erfamöte även del av den forskning som legat till grund för, och följt, utvecklingen av STEP – vårt gemensamma verktyg för utveckling av hållbart entreprenörskap, välfungerande och högpresterande team. Hanna Wiljebrand, Step program manager medverkar.

Mer info kommer.

Möteslänkar kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig!

ADD TO CALENDAR

DATE & TIME

februari 7, 2022
13.00 - 16.00

VIEW ON MAP

Digitalt