ERFA - FÖRMÅGAN ATT UTVECKLA TEAM

mars 9, 2021,

09.00-12.00

ERFA - FÖRMÅGAN ATT UTVECKLA TEAM

Tematiskt erfa-möte: förmågan att utveckla team

STEP Users experiences – erfarenheter, resultat och effekter
Programmet STEP har nu integrerats i ett antal av våra medlemmars verksamheter och inför den breda lanseringen får vi nu ta del av hur det gick till och vad det lett till. STEP är ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram för att bygga välfungerande och högpresterande team.

Teamet är avgörande för att lyckas med affärsidén. Det vittnar såväl forskning, investerare som våra egna innovationsmiljöer om. Men hur arbetar vi konkret med de verktyg och metoder som gör att teamen utvecklas? Och hur bygger vi den kompetensen i våra inkubatorer och science parks?

Om detta kommer erfamötet den 9:e mars att handla, och om de resultat och effekter som uppnåtts så långt. Vi får en introduktion av STEP från Hanna Wiljebrand, program manager, och från fyra av pilotprojektets inkubatorer: LEAD, UBI, Umoniva Innovation och UIC.

AGENDA kl 09-12 (inkl. kort paus)
09.00 Inledning, Kristian - Mål & agenda
09.05 Om STEP, Hanna - Bakgrund och vad STEP är
09.20 UBI
09.40 UIC
10.00 Paus
10.10 Frågor
10.15 Uminova Innovation
10.35 Lead
10.55 Frågor
11.10 Paus
11.20 FAQ
          STEP och forskningen
          Call to action, utbildningen hur och när
12.00 Passet avslutas

Passledare: Hanna Wiljebrand och Kristian Wirsén. 

Vi kör digitalt!
Mötet sker via Microsoft Teams och möteslänkar till respektive nätverksspår och programpunkt kommer mailas ut strax innan mötet till de som anmält sig här. Därför ber vi dig att kontrollera din uppgivna mailadress när du anmäler dig! 

Varmt välkommen!

09.00-12.00
Digitalt